Výběr řeziva kulatiny a trámů

Při výběru kulatiny je velice důležité vybrat takovou, která umožní vytvoření kvalitních dřevěných trámů.

Zde je několik rad

  • zkontrolujte jestli nejsou některé části kmenů nebo trámů nahnilé nebo neobsahují–li požerky
  • nepoužívejte křivou kulatinu. Z křivé kulatiny vznikají zakřivené trámy, přestože je kulatina původně řezaná přímo)
  • ověřte si, že je průměr kulatiny dostatečný pro vytvoření trámu odpovídající velikosti. Jakékoli zakřivení kulatiny zmenšuje rozměr trámu, který je možno z kulatiny získat
  • vybírejte materiál bez velkých suků. Velké suky výrazně snižují únosnost trámů zejména v tahu a ohybu
  • zkontrolujte velikost letokruhů. Příliš velké letokruhy svědčí o rychle rostoucím, méně únosném dřevě
Křivost
je trvalé odchýlení podélné osy sortimentu od přímky v jedné nebo více rovinách
Suky
pod pojmem suky rozumíme části větví s vlastními letokruhy, obrostlé dřevem
Požerek
požerky jsou vyvrtané („vyžrané“) chodbičky ve dřevě, mohou být buď prázdné nebo vyplněné pilinami

Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06