Opláštění

Opláštění je obvykle provedeno z vnější strany a nosná konstrukce se ponechává obnažená vystupovat do interiéru budovy.

instalace SIP

Může být provedeno několika různými způsoby, ze kterých jmenujme zejména speciální tepelně izolační panely a vrstvený plášť tvořený dřevěnými nebo dřevoštěpkovými deskami a vyplněný slámou, foukanou celulózovou vatou, minerální vlnou či jiným vhodným tepelně izolačním materiálem.

Konstrukci lze také pojmout jako hybridní, jejíž vnější plášť bude tvořen stěnami z pálených nebo nepálených cihel či slámy a vnitřní podpory, stejně jako konstrukce stropu a krovu, bude zhotovena z dřevěných trámů.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06