Uskladnění dřeva

ruční odkornění

Skladované dřevo může být poškozeno několika činiteli, ze ktrých jmenujme sluneční světlo, vodu, nedostatečnou cirkulaci vzduchu, houby, plísně a hmyz. Při vystavení na přímém slunci začne dřevo tmavnout působením UV paprsků, které při delší expozici zcela poškodí povrch dřeva. Pokud nedochází k dostatečné cirkulaci vzduchu okolo skladovaných prvků, dřevo bývá napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi. Podle druhu houby pak dochází k poškození struktury dřeva buď na povrchu nebo v celém průřezu prvku.

Dřevěné trámy nebo kuláče po odkornění se skládají do tzv. „hrání“, které umožňují volné proudění vzduchu.

Při stavbě hrání je třeba dodržovat následující pravidla:

  • spodní vrstva by měla být cca 20 až 30 cm nad terénem
  • každá vrstva má být vodorovná v obou směrech
  • mezi jednotlivými vrstvami používat prokladky. Vzdálenost prokladků je závislá na tloušťce materiálu), pro trámy ve spodních vrstvách doporučujeme použít každých 90–120 cm prokladek, v horní vrstvě lze vždy jeden prokladek vynechat
  • velikost prokladků se volí podle velikosti skladovaného materiálu. Prokladky pro stavební trámy by neměly být menší než 2,5×2,5 cm
  • prokladky v jednotlivých vrstvách mají být nad sebou
  • šířka hráně se obvykle pohybuje od 1 do 1,5 m a výška pak do 2 m. Jestliže nedochází k časté manipulaci se dřevem, je možné stavět hráně i větší
  • zabezpečit proudění vzduchu, tj. nechávat mezery i mezi trámy v jedné vrstvě
  • čela trámů je vhodné natírat barvou nebo napustit olejem, což zamezí nadměrné ztrátě vlhkosti konci dřev a tím i vzniku trhlin
  • pokud hrozí napadení dřevokaznými škůdci je vhodné hráň preventivně postříkat prostředkem proti dřevokaznému hmyzu
  • hráň je třeba umístit ve stínu a chránit před deštěm a sněhem (přístřešek, zakrytí)
hráň

Pokud má dřevo v hráni vyschnout, odhaduje se doba potřebná k vysušení podle jednoduchého vzorce, kde 1 cm = 1 rok (tj. trámek o rozměru 10×14 cm bude vysychat 10/2 = 5 let).


Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06