Konstrukční systémy hrázděných staveb

Historie dřevěných rámových staveb „Timber Frame“

starý krov

Vytváření příbytků touto technologií sahá až do počátků zpracování dřeva a jeho použití ke stavbě. Stavební technologie přežívala století a základní techniky spojů se ukázaly jako velmi trvanlivé. Technologie rámových staveb („timber frame“) byla „znovuobjevena“ a hojně využívána během osidlování Severní Ameriky tehdejšími osadníky. Jelikož se zde mísily lidé z různých částí světa (Angličané, Francouzi, Němci, Holanďané a obyvatelé dalších severských států) s odlišnými znalostmi vycházejícími z nejstarších tradic budování dřevěných staveb, docházelo i k mísení různých pracovních postupů a k vzniku nových, zcela unikátních.

Příčný rámový systém

Stavební technika je charakteristická vytvořením nosných rámů v horizontální pozici na zemi a jejich následným vztyčení, propojením spojkami a vyztužením celé nosné konstrukce. Ta je obvykle tvořena několika rámy se stejným obrysem. Rámy jsou navzájem spojeny příčlemi („girts“) a ztuženy pásky („braces“) . Podlaha je pak často tvořena stropními trámky uloženými z rámu na rám („joists“) a střešní konstrukce se zpravidla zhotovuje z vazniček („purlins“).

Schéma příčné vazby

Schema příčné vazby

Základní druhy rámů

Ranný koloniální Alternativa ranného rámu, tzv. „King post“ Typický rám, tzv. „Queen post“ Patrový rám

Podélný stěnový systém

Podélný systém („wall“) je tvořen různě vysokými rámy tak, aby byl zajištěn sklon střechy. Rozdílnost příčného a podélného systému spočívá ve tvaru a orientaci rámu a zcela odpovídá termínům příčný a podélný konstrukční systém tak, jak jsou chápány ve stavebnictví. Stavební postupy jsou analogické jako u příčného rámového systému, ale střešní konstrukce je obvykle tvořena jalovými vazbami krokví („common rafters“).

Schéma stěnového systému

Schema stěnového systému

Vazníky

Jedná se o speciální případ příčného rámu bez krajních sloupů, kde se tento rám ukládá na horizontální podpory. Typickým příkladem je stará hambálková vazba.

Kombinovaný systém

Vzniká kombinací výše uvedených systémů a při dobrém návrhu může zachovávat výhody každého z nich. Například lze ve velké části objektu využít příčných rámů nebo vazníků a pouze na určitých místech navrhnout konstrukci vaznicovou (podélný stěnový systém). Tím je možné zkombinovat rychlost výstavby (příčné rámy) a možnost navrhnout otevřený nepravidelný variabilní půdorys nebo vyřešit složitý tvar střešních rovin (vaznicová soustava).


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06