Nabídka služeb

Projektování konstrukcí

Firma TFDesign s.r.o. se zabývá zejména těmito činnostmi:

Inženýrská činnost

  • technický dozor investora (TDI)
  • zajištění a koordinace stavebních prací

Firma TFDesign zajišťuje ke stavbě všechny typy dokumentace od architektonické studie přes projekt pro stavební povolení, který řeší širší návaznosti na okolí (dostupnost inženýrských sítí — přípojky elektřiny, telekomunikace, vody, plynu, kanalizace) a návaznost na terén, po prováděcí projekt, který podrobně specifikuje všechna technická a materiálová řešení, konstrukční detaily a stavební návaznosti.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06