Dřevo

vyvážený interiér

Aby stavba plnila svůj účel a působila esteticky a vyváženě, je třeba nejen zvolit vhodné druhy dřev s ohledem na fyzikální vlastnosti, ale i dbát na to, aby byly v interiéru zastoupeny i jiné než dřevěné povrchy - aby interiér působil vyváženě. Pokud bude v interiéru příliš mnoho dřevěných povrchů tak konstrukce dostatečně nevynikne a celkový dojem nebude dobrý.

Pokud naopak chcete určit druh dřeva, které máte k dispozici, doporučujeme využít klíč k určování dřevin na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

nevyvážený interiér

Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06