Základní typy textur

Stejnoměrná

Stejnoměrná kresba dřeva bez nápadných barevných nebo optických efektů.

Typické dřeviny:
javor, bříza, hruška, olše, lípa, topol
Bříza

Fládrovaná

Vzniká vlivem výrazných letokruhů nebo přírůstkových vrstev, parenchymatických svazků, uložením barevných látek nebo mezibuněčných kanálků se vytváří zvlněné nebo zubaté linie téměř ve tvaru elipsy.

Typické dřeviny:
jehličnatá dřeva, kruhovitě pórovitá dřeva
modřín (jarní x letní dřevo) jilm (kruhovitá pórovitost) wengé (parenchymatické svazky) zingana (dvoubarevné žilkování)

Pruhovaná

Tato textura může vznikat několika způsoby:

  • vlivem výrazné tvorby jarního a letního dřeva uvnitř letokruhu nebo nápadné hranice letokruhu nebo přírůstkové vrstvy se vytváří podélně proužkovaná kresba dřeva
  • v důsledku širokých parenchymatických svazků se tvoří světlé a tmavé pruhy
  • při střídavé točivosti vláken vzniká v důsledku rozdílného lomu světla kresba s více či méně širokými měnivými pruhy
  • v důsledku nápadně barevných uloženin (žilkování)
Typické dřeviny:
jehličnatá a kruhovitě pórovitá listnatá dřeva
smrk (jarní x letní dřevo) jilm (kruhovitá pórovitost) lati (široké parenchymatické svazky) zingana (dvoubarevné žilkování) sapelli (střídavá točitost vláken)

Mramorovaná

Kresba je vyvolána působením jemných nebo hrubých pruhů střídavé točivosti vláken a středně dlouhým až krátkým zvlněním především nepravidelně tangenciálně probíhajících vláken a tím rozdílným lomem světla. Podle intenzity stínování je označována také jako svazčitá, polosvazčitá nebo výrazně svazčitá.

Typické dřeviny:
mahagon khaya, bossé, douka
makoré (hrubě mramorovaná) satinwood (jemně mramorovaná) eukalyptus (plamenitě mramorovaná)

Zrcátková

Kresba vznikající obvykle vlivem světleji zbarvených, nápadně lesklých a napříč ke směru vláken probíhajících vysokých a širokých dřeňových paprsků.

Typické dřeviny:
dub, platan, silky oak
silky oak (hrubé příčné svazky pletiva) koto (velké dřeňové paprsky v jemních příčných svazcích)

Rýglovaná, vlnitá

Vlivem středně dlouhého až krátkého tangenciálního zvlnění vláken a rozdílného lomu světla vznikají v kresbě dřeva více nebo méně šikmo (vlnitá), případně napříč (rýglovaná) ke směru vláken probíhající vlny.

Typické dřeviny:
javor, jasan, douka, makoré
javor (jemné vlnkování) javor (šikmo zvlněná) makoré (tzv. moiré textura)

Plamenitá

V důsledku více nebo méně pravidelného radiálního průběhu vláken - z části překrytého tangenciálním průběhem vláken - a rozdílného lomu světla vznikají plamencovitá políčka.

Typické dřeviny:
bříza, hruška
okoumé (hrubě plamenitá) avodiré (jemně plamenitá)

Pommelé

Vlivem více nebo méně pravidelného zvlnění vláken spojeného s tangenciálním zvlněním a se střídavou točitostí vláken a rozdílného lomu světla vznikají v této kresbě políčka mušlovitého tvaru.

Typické dřeviny:
mahagon khaya
bossé (pomelé-perlová) sapelli (typická)

Kořenicová (mázdřitá)

Vzniká v důsledku zmnožení pupenů, mezi nimiž se proplétají velmi nepravidelně zvlněná až stočená vlákna.

Typické dřeviny:
redwood, thuja-maser, javor, bříza, ořech, jilm
thuje (jemně mázdřitá) ořech (hrubě mázdřitá)

Lískovcová

Působením podélně radiálního vlnitého růstu vzniká nápadná kresba.

Typické dřeviny:
tis, smrk, jasa, limba
jasan

Očková

Při poruchách růstu kambia vznikají tečkovité, jemným součkům podobné změny ve struktuře spojené s tangenciálním a také radiálním zvlněním, což se projevuje kresbou s útvary podobnými oku v občas dodatečně zvlněné nebo plamenité kresbě dřeva.

Typické dřeviny:
klen, black maple
javor cukrový

Pyramidální

Vlivem nad sebou ležících pravidelných ohybů vláken - v oblasti dvojáku nebo tlusté zarostlé jednotlivé větve - a rozdílného lomu světla se vytváří na dřevě kresba fontány ve tvaru Y.

Typické dřeviny:
mahagon khaya, hruška, jasan, ořech
ořech

Drapé

Úponkovitými rostlinami vyvolaný, spirálně na plášti kmene probíhající radiálně zvlněný průběh vláken, který probíhá více nebo méně pravidelně napříč a vyznačuje se bizarní kresbou dřeva.

Typické dřeviny:
bubinga, kosipo, sapelli
ořech

Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06