Tesařské spoje

Spoje používané pro konstrukce masivních dřevěných rámů Timber Frame joinery

sloup z kulatiny

V konstrukcích stavěných touto technologií se používají různé tesařské spoje, jejichž provedení často bývalo a stále je nejen otázkou zručnosti, ale i uměním.

Dále jsou uvedeny pouze ty z nich, které nevyžadují jiné spojovací prostředky než dřevěné kolíky a klíny. Je s podivem, že takto postavené stavby často přečkaly několik století bez vážného narušení spojů a statiky.

studie spojů

V dalších částech jsou uvedeny jednotlivé vybrané spoje a jejich obvyklé modifikace tak, jak jsou v současnosti používány. Uvedený výčet obsahuje základní varianty jednotlivých spojů, přičemž existují i jiné spoje v převážné míře odvozené ze zde uvedených.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06