Baubiologie

Motto:

Postavit ekodům znamená brát méně z přírody a dávat více lidem. Ekodům je dům, který vhodně a efektivně využívá půdu, suroviny, vodu, energii a ostatní zdroje. Příznivě působí na lidské zdraví, posiluje místní ekonomiku i společenství, chrání přírodu, zemědělské a kulturní zdroje, pěkně se v něm žije a zároveň je ekonomický při výstavbě a během užívání.

D.L. Barnett
A Primer on Sustainable Building

ekologická roubená stavba

Baubiologie (stavební biologie) je obvykle charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Skládá se z velkého množství poznatků mnoha disciplín (architektura, ekologie, psychologie, technické obory, …), které uplatňuje především v praxi. S rostoucí průmyslovou výrobou se ve stavebnictví, na úkor přirozených stavebních látek (dřevo, kámen, pálené a nepálené cihly, sláma, …), stále více prosazují umělé materiály. U mnoha z nich nedokážeme zcela přesně určit dopad na lidský organismus a přírodu, ale o spoustě dalších dnes víme naprosto jistě, že zdraví lidí i přírodu ohrožují. Takovými materiály jsou např. formaldehyd, azbest, pesticidy a insekticidy, …

Firma TFDesign se snaží navázat na tradiční „zdravé“ stavění nejen použitím přírodních materiálů, ale také sladěním stavby s jejím okolím a obyvateli, a to vzhledem i funkcí. Každý projekt je originální právě díky individuálnímu přístupu k přáním, požadavkům a finančním možnostem zákazníka s ohledem na ekologické aspekty stavby.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06