Dílenské výkresy

ruční opracování trámu

Výkresy jsou uzpůsobeny pro ruční zpracování dřeva a jsou určeny především méně zkušeným tesařům nebo lidem, kteří si chtějí vše zhotovit svépomocí. Většina profesionálních tesařů používá pouze stavební výkresy a výkresy detailů.

Dílenské výkresy mohou být zhotoveny několika způsoby:

  • zobrazení pouze detailů spojů
  • zobrazení dvou stran dřevěného prvku (horní strana a bok) vhodné pro jednoduché prvky
  • zobrazení všech čtyř stran dřevěného prvku vhodné pro složitější prvky
  • zobrazení všech čtyř stran dřevěného prvku a některé fáze výroby vhodné pro komplikované tesařské spoje jako je začepovaná úžlabní krokev a pod.
dílenský výkres

V ukázce dílenských výkresů, které jsou vytvářeny pro zákazníky z USA, jsou použity jiné než metrické jednotky (stopy a palce, 1 stopa = 12 palců, 1 palec = 25,4 mm).


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06