Architektonické studie

Firma TFDesign s.r.o. se, narozdíl od jiných, kteří se snaží vnutit již existující řešení, zaměřuje na návrhy staveb splňujících přání klienta – investora.

studie

Při návrhu můžeme vycházet z konceptů staveb, které jsme již realizovali nebo přímo z podkladů klienta. Považujeme to za počáteční inspiraci a provádíme modifikace, dokud návrh nesplňuje klientova přání. Vzniká tak zcela unikátní projekt, přestože se v počáteční fázi pracovalo s konkrétním konceptem.

Architektonická studie bývá výchozím bodem, z něhož je zpracováván další stupeň projektové dokumentace.

Jelikož se zaměřujeme na dřevěné konstrukce, které mají svá specifika, je nutné, aby byl jejich projektant zapojen do projektu co nejdříve. Architektonické návrhy je obvykle třeba upravit tak, aby se zohlednily dřevěné konstrukce (sloupy, rámy, vazníky). Ty jsou sice velice flexibilní, ale mají jisté limity.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06