Zakázkový projekt stavby

půdorys

Velmi rádi Vám navrhneme stavbu, která bude splňovat všechny Vaše představy.

Začneme návrhem půdorysu splňujícího Vámi definované funkční i osobní požadavky, normy a vyhlášky. Počínaje minimálními funkčními plochami, kubaturami a podchozími výškami a konče přirozeným osvětlením místností.

prostorový model

Nedílnou součástí návrhu je i virtuální prostorový model objektu (3D model), ze kterého je možné vytvořit fotorealistické snímky a animace. Modelem je možné otáčet nebo se v něm přímo „projít“.

Jakmile budou zpracovány a odsouhlaseny studie, můžeme pokračovat v dalších fázích — projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt, atd.

Pokud se zajímáte o podrobnější popis návrhu půdorysů rodinného domu, můžete si prohlédnout náš praktický příklad.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06