Opakovaný projekt

Typické projekty firmy TFDesign s.r.o. se týkají pouze hrázděných staveb a jsou nabízeny převážně na území USA.

realizace

Obsahují jak architektonické návrhy tak prováděcí projekt. Jejich nižší cena může za určitých okolností ušetřit nemalou finanční částku, tuto volbu je však možné doporučit pouze pro jednodušší objekty a po pečlivém zvážení místních podmínek stavby. Finanční úspora při koupi opakovaného projektu se může velmi rychle prodražit. I pro opakovaný projekt je totiž nutné vypracovat výkresy základů a přípojek. Obvyklé jsou i změny projektu vyžádané klientem, které se projeví dalšími vynaloženými financemi.

Pro projekty mimo území ČR neposkytujeme autorizaci, ale můžeme asistovat při jejím získání na území EU a v USA.

Výkresy našich standardních projektů obsahují architektonické půdorysy, výkresy dřevěné konstrukce (půdorysy, pohledy, řezy), výrobní výkresy dřevěných prvků a výkazy materiálu. Také je možno získat všechny architektonicky zpracované pohledy a perspektivu i s požadavky na základové konstrukce.

Cena opakovaných projektů je uvedena v ceníku.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06