Náklady na projekt

Cenu projektových prací obvykle stanovíme jako procentní podíl z odhadu ceny stavby.

Přesné náklady na stavbu (rozpočet) mohou být zodpovědně stanoveny pouze v případě, že je dostupný kvalitně zhotovený projekt, který uvádí konkrétní specifikace materiálů, povrchů i provedení detailů. „Opomenutí“ nebo nedostatky v těchto specifikacích obvykle vedou ke znatelnému navýšení nákladů, a proto přistupujeme k vypracování projektové dokumentace velice zodpovědně.

Náklady na hrázděné stavby

Cena versus velikost konstrukce

V podstatě lze říci, že velké konstrukce jsou finančně méně nákladné (v přepočtu na čtvereční metr) než konstrukce malé. Je to například způsobeno faktem, že počet spojů v rámu 4×6 m je téměř stejný jako v rámu 8×10 m, rozdíl je tedy hlavně v ceně dřeva. Pokud přepočteme cenu konstrukcí na 1 m2, zjistíme, že větší stavba má lepší poměr cena/m2. Také z toho vyplývá, že

  • rozhodující je cena tesařského spoje, který je dražší než spoj sbíjený nebo příložkový
  • složité spoje (čepované nároží či úžlabí) zvyšují cenu. Je pak na zvážení jestli navrhovat tesařskou konstrukci nebo použít ocelové spojovací prostředky

Každá realizovaná konstrukce vypovídá nejen o jejím projektantovi, ale i o osobnosti investora - pána či paní domu. Proto i o některých zdánlivých detailech rozhoduje projektant spolu s klientem.

Druh dřeva

Nedílnou částí návrhu konstrukce je výběr vhodného druhu dřeva. Například jedle "douglaska" nebo modřín jsou dražší než smrk. Vysušené dřevo, jehož použití je pro masivní rámové konstrukce značně diskutabilní, je také dražší než dřevo nevysušené. Na konstrukce je rovněž možné použít recyklované dřevo (již použité v jiné stavbě, ale zdravé). To je v podmínkách českého trhu odpadovým materiálem, zatímco na trhu v USA velmi ceněným obchodním artiklem, často dražším než v sušičce vysušené "nové" dřevo.

Povrchová úprava dřeva

Povrch dřevěných prvků může mít různé finální úpravy. Někdo upřednostňuje drsný povrch "hrubě" řezaného dřeva nebo ručně vysekané trámy (o kterých se říká že "mají duši"), jiný zase požaduje lesklý hoblovaný povrch ošetřený různými napouštědly a lesky. Všechny tyto úpravy se mohou promítnout do rozpočtu nemalými částkami.

Cena, velikost a kvalita

Tyto tři veličiny mezi sebou mají určitý vztah. Klient volí libovolné dvě z nich a spolu s projektantem se snaží najít vyhovující kompromis mezi snem a realitou. Můžeme například určit velikost a kvalitu, ale je třeba očekávat adekvátní cenu. Zvolíme-li cenu a velikost, musíme očekávat přiměřenou kvalitu.

Sady opakovaného projektu

  • standardní výkresy pro dřevěnou konstrukci 600 EUR
  • kompletní architektonické zpracování k výkresům dřevěné konstrukce 300 EUR

Ceny nezahrnují poštovné a balné ani případnou daň.


Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06