Vhodné stavební materiály, hospodárné využití zdrojů a odpadu

Přírodní materiály

Přírodní materiály se ke stavění obydlí používají odnepaměti z prostého důvodu — lidé neměli k dispozici nic jiného. Podle lokality a zdrojů vznikaly specifické způsoby budování obydlí, které si dnes můžeme prohlédnout spíše ve skanzenech. Některé tradice však přetrvaly do současnosti a díky nim se lidé pomalu vrací zpět ke stavění v souladu s přírodou a krajinou. Přírodní stavební materiály se vyznačují zejména tím, že nevytváří elektrické ani elektrostatické pole a nezatěžují organismus škodlivými chemickými výpary.

Exteriér

konstrukce v exteriéru

Ačkoliv to tak z nabídek stavebních firem na první pohled nevypadá, existuje velké množství přírodních stavebních materiálů, které lze použít na vnější konstrukci domu. Nejpoužívanějšími nosnými materiály jsou bezesporu dřevo, kámen, pálené a nepálené cihly. Méně obvyklá je hutněná hlína nebo hlína kombinovaná s dřevěnými rohožemi, senem či slámou. Je rovněž možné použít speciálně upravenou hydrofobizovanou slámu vázanou do balíků. Jako izolační materiál dobře slouží ovčí vlna, seno a již zmiňovaná sláma. Také střecha si z hlediska použitých materiálů zaslouží náležitou pozornost. Ideálními se jeví pálená taška, šindel, došky, lámaná břidlice, případně beton nebo měď. Čiré sklo nebo sklo barvené přírodními barvivy hraje ve stavitelské tradici rovněž nezastupitelnou roli.

Interiér

Pro spokojený život ve vlastním domě je nezbytný přiměřený interiér, který by měl mít samoregulační vlastnosti vzhledem k mikroklimatu jednotlivých místností i celého domu. Z tohoto pohledu nejsou právě ideálními materiály beton a cement. Jejich místo může bez problémů zaujmout vápeno-sádrová omítka, v níž má sádra velký vliv zejména na vlhkost vzduchu, kterou udržuje na stabilní hladině.

konstrukce v interiéru

Při vybavování bytu důležitými maličkostmi bychom měli pamatovat na to, že umělé hmoty mají nestabilní složení a mohou vytvářet elektrostatické pole. Na podlahy je proto místo linolea vhodné použít dlaždice, parkety, klasické „palubky“ případně jejich novodobé dřevěné nebo laminátové varianty (vžité pod nesprávným označením „plovoucí podlaha“); stěny lze obložit proutěnými nebo rákosovými rohožemi, keramickým obkladem i dřevem. Od trendu přírodních materiálů by se neměl odchylovat ani bytový textil, a proto doporučujeme bavlnu, len a jiné nesyntetické tkaniny.

Zdroje energie

Ekologickou energii můžeme získávat z několika zdrojů: vody, větru, slunce a z tuhých paliv. Vždy nejvíc záleží na klimatických podmínkách dané lokality a je vhodné si zdroj energie rozmyslet v počáteční fázi projektu, aby jej bylo možné šetrně začlenit do konstrukce stavby.

Odpad

K přirozenému fungování domu neodmyslitelně patří zpracovávání odpadů a odpadních vod. Třídění pevného komunálního odpadu se do našich životů pozvolna vkrádá prvními vlaštovkami (papír, PET lahve, sklo, …), ale o čištění odpadních vod toho většina z nás mnoho neví. Podle norem EU by měla mít v dohledné době vlastní čističku každá obec. Nejšetrnějším způsobem likvidace odpadních vod jsou biologické čističky, které pracují na bázi bakterií likvidujících chemický i biologický odpad obsažený ve vodě. Výsledkem tohoto procesu je čistá voda a humus vhodný ke hnojení.


Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06