Směrnice pro zdravé bydlení

podle Antona Schneidera

 1. Stavební pozemek bez tektonických poruch a anomálií
 2. Umístění obytných domů mimo industriální centra a ulice hlavních dopravních tahů
 3. Decentralizace výstavby domů na prozeleněných sídlištích
 4. Individuální výstavba domů a sídlišť podporující člověka, rodinu a vytváření společenství
 5. Používání přírodních a ekologických stavebních materiálů (bez škodlivých přísad)
 6. Prodyšnost vnitřních stěn domu (difuzně otevřené)
 7. Regulace vlhkosti uvnitř domu pomocí hygroskopických stavebních materiálů
 8. Filtrace a neutralizace škodlivých látek ve vzduchu pomocí sorpčních vlastností stavebních materiálů schopných přijímat, ukládat a uvolňovat páru, plyny a prach
 9. Vhodná míra tepelné akumulace a izolace
 10. Optimální teplota vzduchu a stěn v místnostech
 11. Vytápění s vysokým podílem sálavé složky při maximálním využití sluneční energie
 12. Nízká a rychle odcházející vlhkost v novostavbách
 13. Absence zápachu, resp. příjemné vůně vylučované toxickými látkami
 14. Přirozené denní a umělé osvětlení, kvalitní využití barev
 15. Dostatečná ochrana proti hluku a vibracím
 16. Stavební materiály bez radioaktivního vyzařování
 17. Přirozený elektrický náboj a fyziologicky příznivá ionizace vzduchu v obytných prostorách
 18. Přirozené magnetické pole Země
 19. Omezení umělých elektromagnetických polí
 20. Zachování přirozených elektromagnetických polí
 21. Používání fyziologických poznatků k tvorbě interiérů a zařízení
 22. Vytváření harmonických poměrů, proporcí a forem
 23. Nepoškozování životního prostředí a nízké energetické náklady
 24. Vyvarování se nehospodárného rabování surovin
 25. Respektování přirozených sociálních struktur

Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06