Elektrická a magnetická pole

Buňky v těle všech živých organismů využívají k přenosu informací elektrické impulsy. Pokud jsou vystaveny umělému elektromagnetickému poli, mohou jím být, zejména při dlouhodobé expozici, nenávratně ovlivněny (například formou nepřirozené mutace vedoucí k rakovinným onemocněním).

Nežádoucí pole můžeme odpojit či vypnout, dodržovat od něj dostatečný odstup nebo jej odstínit. Elektrická pole odstiňují uzemněné vodivé materiály, stromy, keře, terénní úpravy a cihlové a železobetonové konstrukce. Od zdroje magnetického pole je nejlepší, vzhledem k jeho rychle klesající intenzitě ve vztahu k vzdálenosti, dodržovat dostatečný odstup.

Elektrická a magnetická pole z vnitřního prostředí

Zařízení bytu

 • vyhněte se elektrickým a elektrotechnickým zařízením v ložnici. Zapnuté přístroje zkracují snovou fázi spánku, což může negativně ovlivnit např. paměť
 • od kabeláže a zásuvek ležte nejméně 50 cm
 • upřednostňujte nekovové postele a matrace
 • od televize seďte nejméně 3 metry, nebo používejte LCD
 • používejte pouze značkové, certifikované a prověřené „dětské chůvy“
 • mikrovlnná trouba je vysokofrekvenčním vysílačem s vysokým výkonem. Zbytkové záření je možné detekovat i vně přístroje, nehledě na možný negativní vliv vlnění na potraviny
 • umělé hmoty, látky a lakové nátěry vytváří elektrostatické pole. Používejte přírodní materiály (lněný a bavlněný bytový textil, korek, parkety či palubové podlahy) i ošetření (přírodní vosky a oleje)

Mobilní telefony

 • netelefonujte při slabém signálu nebo v tzv. Faradayově kleci (automobil bez vnější antény, výtah, …)
 • využívejte hands-free nebo hlasitý odposlech
 • omezte dobu hovoru a na noc mobilní telefon vypínejte
 • při telefonování bez hands-free držte telefon nejlépe 1 cm od hlavy
 • používejte externí anténu a nenoste mobilní telefon v bezprostřední blízkosti těla
 • imunitní systém dětí je ve vývinu a tedy zranitelnější, proto jim mobilní telefon raději nepořizujte

Výpočetní technika

 • při práci s počítačem používejte LCD monitor. Pokud to není možné, použijte filtr nebo novější monitor splňující požadované normy
 • střídejte práci s počítačem a bez něj. Jestliže počítač nepoužíváte, vypněte monitor
 • dbejte na kolmé sezení ke klávesnici a monitoru a přizpůsobte tomu výběr kancelářského nábytku
 • veškerou kabeláž umístěte co nejdál od pracovního místa (minimálně 50 cm)

Elektrická a magnetická pole z vnějšího prostředí

 • účastněte se stavebních řízení a uplatňujte svá práva při stavbách, které mohou ovlivnit obyvatele v jejich nejbližším okolí
 • velmi silná pole jsou v okolí vysokonapěťových vedení.
  Doporučené odstupové vzdálenosti
  kVm
  400400
  220250
  110130
  2280
 • vysílače signálu pro mobilní telefony by se neměli stavět na obytných budovách, i když elektromagnetická pole jsou několikanásobně intenzivnější v prostoru před nimi než pod nimi
 • při nižších hodnotách záření je možné aplikovat odstiňovací materiály

Geomagnetické pole a geoanomálie

Anomálie geomagnetického pole mohou být pro organismus škodlivé zejména při regeneraci, odpočinku nebo dlouhodobé expozici.

Anomálie vznikají při průchodu magnetického pole ocelovými výztužemi v betonu, železnými trubkami a ocelovými nosníky, dveřními rámy či topnými tělesy. Ke změnám magnetického pole Země dále dochází v místech zlomů a styků hornin a podloží. Jsou to místa nazývané „geoanomální zóny“ a provázené změnou přirozené radioaktivity, kterou je možné změřit gamaspektrometrem zachycujícím aktivitu záření beta/gama.


Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06