Radon a ionizující záření

Radon je bezbarvý plyn, který vzniká přirozeně v zemské kůře v závislosti na podloží, zejména v místech geologických zlomů. Jeho nebezpečnost tkví v přirozeném radioaktivním záření ionizujícím vzduch, které doprovází slučovací reakce radonu.

Ohrožení radonovým zářením se v České republice dělí do tří stupňů nebezpečnosti a lze mu předcházet vhodným výběrem stavební parcely. Při aktuálním výskytu radioaktivního záření v budově je možné odvětrávat místnost nebo celou budovu, případně je odizolovat pomocí těžkých asfaltových pásů s kovovou vložkou nebo polyetylenových fólií s velkou hustotou makromolekul.

  • nechte si od odborníka zjistit radonové riziko ve svém domě a na pozemku
  • dbejte na správný výběr stavebních materiálů - pozor na radioaktivní žuly, starší tvárnice, popílek, škváru aj.
  • vyvarujte se stavění domu na tektonických poruchách
  • pravidelně větrejte

Poslední změna obsahu: 2014-03-20 21:08:06